திருவள்ளுர் கல்வி மாவட்டம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

CUSTOMER CARE : 9788842111
SCHOOL MANAGEMENT AND ERP SOFTWARE 6-3-1 FEATURS, FEES, CCE PROGRASS REPORT, SMS, ATTENTANCE BIOMETRIC/SMART CARD, TRANSPORT, ACCOUNTING, INVENTORY
Welcome to the Office Automation System for Schools
 


 
தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு செல்வி ஜெ. ஜெயலலிதா


பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

  • மழலையர் பள்ளிகள் 122
  • தொடக்க பள்ளிகள் 1155
  • நடுநிலைப்பள்ளிகள் 264
  • உயர்நிலைப்பள்ளிகள் 188
  • மேல்நிலைப்பள்ளிகள் 122
  • மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள் 91
SiteLock